Project

Epidemiologie van antimicrobiële resistentie bij vleeskoppen op dier- en populatieniveau.

Acroniem
EPIRES
Code
160H01A13
Looptijd
01-04-2013 → 31-03-2017
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine
    • Other veterinary sciences
    • Other agricultural, veterinary and food sciences
Trefwoorden
antimicrobiële resistentie
 
Projectomschrijving

De overkoepelende doelstelling van dit onderzoek bestaat er uit meer inzicht te verwerven in de epidemiologie van de introductie, de selectie en verspreiding, van antimicrobiële resistentie (meer specifiek fluoroquinolone en beta-lactamresistentie) bij de indicatorkiem (Escherichia coli) in vleeskippen. Op basis hiervan zullen inzichten ontwikkeld worden die moeten toelaten de resistentieproblematiek beter te begrijpen en te reduceren. Om dit te realiseren zullen in eerste instantie diermodellen worden ontwikkeld die moeten toestaan om de introductie, selectie en verspreiding van antimicrobiële resistentie bij vleeskippen te bestuderen.