Project

Strategieën van verontschuldiging in het Spaans: een diachrone en sociolinguïstische benadering