Project

ondersteuning bij implementatie typemodule voor gezinsdiagnostiek

Code
174M4509
Looptijd
01-05-2009 → 31-10-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Orthopedagogics and special education
Trefwoorden
gezinsdiagnostiek
 
Projectomschrijving

Deze opdracht betreft de wetenschappelijke ondersteuning bij de implementatie van een typemodule gezinsdiagnostiek binnen de centra voor integrale gezinszorg (CIGs). De doelstellingen(DS) van deze opdracht zijn:
- Inhoudelijke en procesmatige opvolging van de implementatie van het gezinsdiagnostisch traject (volgens het inhoudelijke draaiboek) met inbegrip van de toepassing van het deontologische kader, in meerdere CIG
- Geven en opvolgen van vorming, supervisie en intervisie m.b.t. gezinsdiagnostiek voor de medewerkers van de CIG, met een specifiek aanbod voor de medewerkers die een actieve rol hebben in de module gezinsdiagnostiek.
- Aanpassing en (voorlopige) bijsturing van de procedures 'opname', 'begeleiding' en 'afronding' van de hulpverlening evenals het begeleidings- en behandelingsaanbod i.f.v. het gezinsdiagnostisch traject. In kaart brengen van eventuele bijkomende gezinsdiagnostische procedures. Uitwerken van een model van handelingsplan.