Project

MM+M fossielvrij

Code
22I091019
Looptijd
17-12-2018 → 31-12-2020
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Communication management
    • Communication sciences not elsewhere classified
  • Engineering and technology
    • Building physics
    • Sustainable buildings and cities
Trefwoorden
fossielvrij duurzaamheid duurzame energie
 
Projectomschrijving

Dit project gaat na hoe huiseigenaars en aannemers uit de Gentse wijken Muide-Meulestede en Mariakerke staan t.o.v. de investering in warmtepompen.Gent heeft reeds veel ervaring met het stimuleren van renovatie. Nu willen we de volgende stap nemen
naar wijken verwarmd zonder fossiele brandstoffen. Hiervoor hebben we nood aan nieuwe methoden
zodat we een brede waaier aan stakeholders mee kunnen krijgen in het renovatieverhaal en hen
overtuigen te investeren. Een fossielvrije toekomst vergt immers een andere (moeilijkere) aanpak. Zijn
de maatregelen en de investeringen die men moet doen bij de huidige energiezuinige renovaties
ondertussen breed bekend, dit geldt niet voor de nieuwe technologieen, de renovatiegraad nodig om
fossielvrij te gaan en voor de interactie tussen renovatieprojecten. Er is dus een grotere
overtuigingskracht nodig en een langere weg af te leggen om dit ingang te doen vinden. Gent doet het
al zeer goed qua renovatie, maar om de 20SO-doelstellingen te halen moet er opnieuw versneld en
opgeschaald worden.