Project

Identificatie van de doelwitten van de RGLG-type E3 ubiquin ligases van Arabidopsis thaliana