Project

Microklimatologische buffering van reacties van planten op de opwarming van het macroclimaat in gematigde wouden

Acroniem
FORMICA
Code
41G05618
Looptijd
01-02-2018 → 31-01-2023
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Principal investigator
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Community ecology
    • Global ecology
    • Terrestrial ecology
Trefwoorden
planten bos macroklimaat
Overige informatie
 
Projectomschrijving

FORMICA concentreert zich op de reacties van planten. Het belangrijkste doel van FORMICA is het kwantificeren en begrijpen van de invloed van microklimaatbuffering bij het moduleren van de respons van onderstroomde planten individuen, populaties, soorten en gemeenschappen op macroklimaatverwarming. Binnen FORMICA zullen vier innovatieve, interdisciplinaire maar complementaire werkpakketten (WP's) worden uitgevoerd op vier ruimtelijke schaalniveaus. WPs1-3 gebruikt aanvullende gegevens, d.w.z. microklimaat en installatiegegevens, uit een pan-Europees netwerk van plots. WP4 zal de bevindingen van WP's 1-3 integreren en toekomstige verspreiding van soorten en biodiversiteitsimpact van macroklimaatverwarming modelleren door specifiek de effecten van microklimaten en bosbeheerregimes op substrorey plantensoorten te includeren.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency (ERCEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.