Project

Ontwikkeling en klinische validatie van een zelf-/point-of-care test voor de diagnose van bacteriële vaginose en vulvovaginale candidiasis

Code
1SB0223N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Bacteriology
  • Microbiome
  • Microbial diagnostics
  • Gynaecology and obstetrics not elsewhere classified
  • Clinical microbiology
Trefwoorden
vulvovaginale candidiasis zelf-/point-of-care test bacteriële vaginose
 
Projectomschrijving

Vaginitis wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van vaginale symptomen, zoals vaginale afscheiding, jeuk en een onaangename geur. Het is de voornaamste reden voor vrouwen om eerstelijnszorg op te zoeken. Bacteriële vaginose (BV), een verstoring van het gezonde vaginale microbioom, en vulvovaginale candidiasis (VVC), een schimmelinfectie, vormen de twee meest voorkomende redenen van vaginitis. Het aantal misdiagnoses van deze aandoeningen door dokters is extreem hoog dankzij de overlappende symptomen en het gebrek aan performante point-of-care testen. Veel vrouwen doen aan zelf-diagnose en -behandeling met vrij verkrijgbare producten, maar ook bij hen is misdiagnose frequent. Verkeerd gebruik van medicatie leidt vaak tot het verergeren van symptomen. Met dit project wil ik een zelf-/point-of-care test ontwikkelen en valideren voor de diagnose van zowel BV als VVC. Hiervoor zal ik mijn onderzoek naar een aantal veelbelovende merkers voor BV en VVC verderzetten. Vervolgens zal ik de verkregen resultaten omzetten naar de ontwikkeling van een test gebaseerd of laterale flow technologie. Ik zal de staalafname, de testbuffer en de specificiteit van de test verder optimaliseren en ten slotte de diagnostische performantie van de ontwikkelde test bepalen in een klinische studie. Dit project speelt zo in op de duidelijke nood aan een zelf-/point-of-care test die vrouwen en dokters kan bijstaan in de behandeling van vaginitis.