Project

Het bouwen van een MASPIT cel microarray-based klein molecuul doelwit profilering dienst

Acroniem
MASPIT
Looptijd
01-05-2013 → 31-01-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Biochemistry and metabolism
  • Medical and health sciences
    • Medical biochemistry and metabolism
    • Medical biochemistry and metabolism
    • Medical biochemistry and metabolism
Trefwoorden
doelwitprofilering kleine organische moleculen MAPPIT MASPIT drug discovery
 
Projectomschrijving

Het doel van dit projectvoorstel is het opzetten van een doelwit profileringsplatform voor kleine organische moleculen geënt op de MASPIT cel array technologie en het evalueren van dit platform in samenwerkingen met industriële partners. De belangrijkste valorisatiedoelstelling van dit project is het behalen van commercieel ‘proof-of-concept’ en het oprichten van een diensten spin-off.