Project

ScaldWIN: analyse grensoverschrijdende verzilting grondwater in het poldergebied van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Fase 2: literatuurstudie, monitoring en verziltingsanalyse

Acroniem
Scaldwin
Code
174U00111
Looptijd
31-01-2011 → 31-03-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
Trefwoorden
verzilting grondwatermodellen grensoverschrijdend
 
Projectomschrijving

De ontwikkeling van een regionaal en lokaal grondwatermodel van de poldergebieden in West Zeeuws-Vlaanderen en omgeving, gebaseerd op een voorafgaande literatuurstudie en monitoringscampagne. Het grondwatermodel wordt ontwikkeld in een 3D dichtheidsafhankelijk transient grondwaterstromingsmodel.De historische ontwikkeling alsmede de toekomstige evolutie van de zoet-zout waterverdeling in de freatische aquifer worden hierbij onderzocht.