Project

ReDESign: Recycleergare, Duurzame en Effectieve Signalisatie

Acroniem
REDESIGN
Code
174V04518W
Looptijd
01-12-2017 → 31-12-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Ceramic and glass materials
    • Materials science and engineering
    • Semiconductor materials
    • Other materials engineering
Trefwoorden
signalisatie
 
Projectomschrijving

De doelstelling van het voorgestelde project is om duurzamere en beter circulaire alternatieven te identificeren voor courant gebruikte dragermaterialen die ingezet worden voor informatieoverdracht en promo-en communicatie-inspanningen.