Project

Ethiek en esthetiek zijn één. Uitbouw van een actuele transcendentale benadering vanuit Kant en Wittgenstein