Project

Multi-omics data integratie voor het ophelderen van de oorzaken van complexe ziekten

Code
BOF/STA/201909/030
Looptijd
01-03-2020 → 28-02-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Bioinformatics data integration and network biology
    • Computational biomodelling and machine learning
    • Computational transcriptomics and epigenomics
    • Development of bioinformatics software, tools and databases
Trefwoorden
multi-omics data integratie regulatorische netwerken benchmarking
 
Projectomschrijving

Recente technologische ontwikkelingen laten toe om kosten-efficiënt en op grote schaal verschillende biologische moleculen en moleculaire interacties in kaart te brengen, wat geleid heeft tot een explosieve toename aan omics data: genoom, epigenoom, transcriptoom, proteoom, metaboloom, … Het vermogen om multi-omics data te integreren tot meer dan de som van de bestaande data is essentieel om de oorzaken van complexe ziekten zoals neuro-inflammatoire aandoeningen en kanker te achterhalen. Multi-omics data integratie staat nog in zijn kinderschoenen en veel tools zijn op maat gemaakt voor specifieke toepassingen, data types of sets van genen. In dit project zullen we methoden voor multi-omics data integratie vergelijken, optimaliseren, ontwikkelen en vervolgens toepassen. Speciale aandacht zal daarbij gegeven worden aan de invloed van omgevingsfactoren zoals microbiota en voeding op de regulatorische netwerken van complexe ziekten door de integratie van transcriptoom, epigenoom en metaboloom data.