Project

Studie Jongeren en Gezondheid, de Vlaamse Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) studie

Looptijd
01-01-2021 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Health promotion and policy
    • Preventive medicine
    • Epidemiology
Trefwoorden
adolescenten gezondheid en welzijn gezondheidsgedrag
 
Projectomschrijving

De studie Jongeren en Gezondheid kadert binnen de internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) studie die uitgevoerd wordt onder toezicht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO/EURO). De HBSC-studie is een grootschalig internationaal onderzoek dat vierjaarlijks in ongeveer 50 Europese en Noord-Amerikaanse landen en regio’s peilt naar de gezondheid (mentale en lichamelijke gezondheid), de gezondheidsgedragingen (beweging en sedentair gedrag, voeding, overgewicht en obesitas, seksuele gezondheid en alcohol-, tabak- en druggebruik) en de sociale omgeving (familie, school en vrienden) van 11-, 13- en 15-jarige adolescenten. De internationale HBSC-studie wordt sinds 1982 georganiseerd en Vlaanderen nam voor het eerst deel in 1989. Het doel van de studie is om meer inzicht te verwerven in gezondheid gerelateerde attitudes en gedragingen van adolescenten en van de omgeving waarin zij zich ontwikkelen. Daarnaast wil de studie ook de evoluties in deze attitudes en gedragingen in kaart brengen. Zo beoogt de studie beleidsmakers, wetenschappers en actoren, werkzaam binnen het domein van de gezondheidsbevordering, waardevolle informatie te bieden voor de ontwikkeling en bijsturing van initiatieven om de gezondheid van adolescenten te bevorderen. Het internationale luik van de studie laat tot slot toe om binnen een netwerk van experts een stimulans te geven tot de verdere uitbouw van de gezondheidsbevordering bij adolescenten en om de evoluties in de gezondheid en het gezondheidsgedrag van de adolescenten te monitoren en te vergelijken binnen een internationaal kader. In Vlaanderen wordt bij elke bevraging een representatieve steekproef genomen van jongeren uit het vijfde leerjaar lager onderwijs tot en met het zesde leerjaar secundair onderwijs (N = 11 000, 10- tot 18-jarigen). De resultaten van de studies zijn te raadplegen via de Vlaamse website en de internationale website)