Project

grondwaterstudie glastuinbouwcluster Melsele

Code
21I02311
Looptijd
10-11-2011 → 30-04-2012
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
grondwater studie
 
Projectomschrijving

Deze studie-opdracht heeft als doel de effecten van het project op het grondwater te verduidelijken en een optimaal technisch concept uit te werken voor grondwaterwinning.

Aangezien het over grote oppervlakten teelt gaat (ca 27 ha bovenop de ca 20 ha autonoom gegroeide concentratie in de onmiddelijke omgeving) zal de waterhuishouding op clusterniveau goed geregeld moeten zijn en stevig ondebouwd moeten worden voor het PRUP en de latere milieuvergunningsaanvragen. Dit zowel voor de grondwaterwinning als voor de buffering van afstromend regenwater.
Daarom wordt intern een studie uitgevoerd (nog lopende) rond de waterhuishouding op clusterniveau waarbij zowel de opslag, buffering, gebruik en infiltratie van het regenwater als de grondwaterwinning en de invloed op de omgeving wordt nagegaan. De planMER die opgesteld is voor dit project geeft een eerste zicht op de randvoorwaarden.
Deze interne studie rond de waterhuishouding op clusterniveau moet resulteren in een totaalconcept integraal waterbeheer voor de hele cluster met een bijhorende organisatie.
Vooral voor het luik grondwater ontbreekt echter nogal informatie om deze studie te onderbouwen. De in dit bestek uitgewerkte studieopdracht heeft de bedoeling de ontbrekende informatie over de grondwatersituatie ter plaatse aan te vullen en het uitgewerkte basisconcept integraal waterbeheer af te toetsen op haalbaarheid.