Project

EC / OC Analysen 2008-2009

Code
174L0109
Looptijd
15-01-2009 → 15-07-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Analytical chemistry
  • Medical and health sciences
    • Pharmaceutical analysis and quality assurance
Trefwoorden
fijn stof
 
Projectomschrijving

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden de grenswaarden van fijn stof overschreden. Het uitvoeren van chemische karakterisatie van fijn stof zal informatie geven over de samenstelling en de herkomst van het fijn stof. Op regelmatige basis zullen er op verschillende locaties in Vlaanderen filters bemonsterd worden op fijn stof. Een van de componenten van dit project is de bepaling van EC/OC op kwartsvezelfilters.