Project

Raamovereenkomst: actualisering visiematrix van de stadsmonitor

Code
174M023015
Looptijd
01-01-2016 → 31-05-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Physical geography and environmental geoscience
Trefwoorden
stadsmonitor
 
Projectomschrijving

De opdrachtgever wil opnieuw experten en academici betrekken met het doel vanuit hun expertise de visiematrix te evalueren en te actualiseren. Concreet wil de opdrachtgever de opdracht gunnen aan maximaal 12 verschillende experten, die samen een traject doorlopen. Het stappenplan om dit traject te doorlopen zal gebeuren aan de hand van de Delphi-methode. Deze methode is in essentie opgebouwd uit fasen van schriftelijke beoordeling van een bepaald onderwerp, gevolgd door het uitwisselen van die input ender elkaar, nadien gezamenlijke reflectie, met het doel om via het op systematische wijze verzamelen van opvattingen van deelnemers te komen tot een zo groot mogelijke overeenstemming over mogelijke toekomstige ontwikkelingen.