Project

People@War: een sociale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de herinnering eraan in België

Code
12M01220
Looptijd
01-02-2020 → 02-02-2025
Financiering
Federale middelen: divers
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Modern and contemporary history
Trefwoorden
België Tweede Wereldoorlog
 
Projectomschrijving

People@War onderzoekt hoe ‘gewone mensen’ de Tweede Wereldoorlog en zijn nasleep beleefden. ​​In antwoord op de toenemende maatschappelijke vraag naar informatie ontwikkelt het digitale en andere instrumenten om het wetenschappelijk onderzoek naar het grote publiek te vertalen.

Individuele dossiers van gerechtelijke en administratieve autoriteiten leggen de basis voor de analyse van vier verschillende groepen van de Belgische bevolking waarvan het leven rechtstreeks is beïnvloed door oorlog en bezetting, van 1940 tot decennia daarna: 1. collaborateurs, 2. oorlogsslachtoffers en arbeiders in Duitsland, 3. verzetsstrijders en 4. militairen. Samen gaat het over ongeveer vijftien procent van de toenmalige populatie.

De centrale vraagstelling focust op het handelingsvermogen van mensen in de maatschappelijke crisis van de oorlogsjaren en de naoorlogse strijd voor erkenning. De analyse meet de impact van de jaren veertig op biografieën van individuen, families en hun omgeving. Hoe gaan mensen om met oorlog, bezetting en de erfenis ervan? Welke interacties zijn er met de actoren van de bestuurlijke en gerechtelijke instellingen?

feVanuit dit bottom-up onderzoeksperspectief werkt People@War aan een nieuwe alomvattende sociale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in België, ten bate van het maatschappelijke en politieke debat over de lange-termijnimpact van de Tweede Wereldoorlog en het tachtigjarig jubileum van de Tweede Wereldoorlog in 2025. Daarnaast dient de grootschalige, systematische prospectie en exploratie van deze bronnen ook tot een betere ontsluiting en interpretatie ervan. De ontwikkeling van op maat gemaakte digitale hulpmiddelen zet in op een gebruiksvriendelijke toegang tot informatie voor de nabestaanden, onderzoekers en het brede publiek in het algemeen.