Project

Mycotoxines in vegetarische proteïnerijke voeding en in vezelrijke voeding - MYCOPROF

Acroniem
MYCOPROF 1
Code
160W06722
Looptijd
01-03-2022 → 31-08-2023
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Analytical separation and detection techniques
  • Agricultural and food sciences
    • Food packaging, preservation and safety
    • Food sciences and (bio)technology not elsewhere classified
Trefwoorden
mycotoxinen
 
Projectomschrijving

Mycotoxinen zijn secundaire schimmelmetabolieten die toxisch zijn voor mens en dier. Nu er binnen de voedingsindustrie verschillende transities worden waargenomen, blijft het hoogstnoodzakelijk mycotoxinegehaltes te monitoren. De belangrijkste onderzoeksvraag van het MYCOPROF projectvoorstel is ‘hoe deze transities de mycotoxineblootstelling binnen de Belgische populatie beïnvloeden’. Als eerste is er een stijgende consumptie van vegetarische voedingsmiddelen onder andere gebaseerd op plantaardige proteïnen, waarbij onderzoek op mycotoxinen quasi onbestaande is. Verschillende vegetarische voedingsmiddelen (zowel plantaardige als melkgebaseerde) zullen dan ook geanalyseerd worden, om meer incidentiegegevens te verzamelen. Naast de proteïnetransitie is er eveneens een groeiend bewustzijn rond circulaire economie, waarbij de valorisatie van proteïne- en vezelrijke nevenstromen toeneemt. Het is echter niet duidelijk hoe of in welke mate mycotoxinen terechtkomen in deze producten. Verder is er ook een stijgende trend in de consumptie van vezelrijke graanproducten en pseudogranen, i.p.v. geraffineerde graanproducten. De verhoogde consumptie van volkorenproducten kan een verhoogde blootstelling aan mycotoxinen betekenen, wat MYCOPROF beoogt te onderzoeken. Een belangrijk mycotoxine in deze is deoxynivalenol (DON), samen met gemodificeerde vormen 3-acetyl-DON, 15-acetyl-DON en DON-3-glucoside. Meer gegevens zijn nodig om na te gaan of de consument beter dient te worden beschermd door de norm voor DON uit te breiden naar totaal DON. Het is primordiaal om bij de hoger vernoemde veranderende consumptiepatronen de voedselveiligheid inzake mycotoxinen niet uit het oog te verliezen.