Project

Audiovisuele Verwerking in de Derde Dimensie: Hoe (Verwachte) Eigenschappen van 3D Stimuli Audiovisuele Integratie Beïnvloeden

Code
11PEL24N
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Cognitive processes
    • Sensory processes and perception
Trefwoorden
Voorspellend coderen
 
Projectomschrijving

Binnen het onderzoeksveld van multisensorische verwerking en in het bijzonder dat van audiovisuele integratie is er één aspect dat duidelijk aanwezig is in het dagelijks leven, maar meestal een afwezige factor is in wetenschappelijke studies: diepte. Het feit dat objecten eigenschappen met betrekking tot hun ruimtelijke locatie hebben, is een belangrijk verschil tussen labo-onderzoek en echte waarneming. Vandaag heeft de technologische vooruitgang (bv. virtual reality) deuren geopend om perceptie dichter bij de realiteit te onderzoeken. Daarom is het hoofddoel van dit project om te onderzoeken hoe ruimtelijke eigenschappen van stimuli audiovisuele verwerking beïnvloeden. Het doel is om de vastgestelde leemtes in de literatuur op te vullen door 1) de invloed van ruimtelijke eigenschappen van audiovisuele stimuli op audiovisuele integratie te onderzoeken, 2) te testen of de waarschijnlijkheid om audiovisuele stimuli te integreren afhankelijk is van ruimtelijke locatie, 3) te testen of (verwachte) betrouwbaarheid van visuele stimuli verschillende effecten heeft op auditieve lokalisatie en 4) te onderzoeken hoe kennis over onze omgeving de oriëntatie naar ruimtelijk discrepante audiovisuele stimuli beïnvloedt. De bevindingen zullen onze kennis over audiovisuele verwerking in 3D-omgevingen verrijken. Bovendien zou dit project een voorbeeld zijn van hoe perceptie kan worden bestudeerd met behulp van nieuwe 3D-presentatietechnologieën.