Project

Naar een biologisch-gebaseerde extrapolatie in milieu risicoschatting: ontwikkeling van een mechanistisch kader dat (epi)genetische variatie integreert in de risico evaluatie van chemische stoffen in aquatische ecosystemen