Project

Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van gewassen en teeltrotaties met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van het actieprogramma 2011-2014 (MAP4)