Project

Partnerschappen en natuurgebaseerde oplossingen in steden in de Europese Unie

Code
11POE24N
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Climate change
 • Social sciences
  • Public administration
  • Public management
 • Engineering and technology
  • Sustainable development
Trefwoorden
Oplossingen op basis van natuur
 
Projectomschrijving

Wereldwijd ervaren steden steeds meer uitdagingen rond klimaatverandering. Natuurgebaseerde oplossingen worden gezien als een veelbelovende strategie om aan klimaatadaptatie te doen. Echter hebben we tot op heden nog geen goed begrip over hoe natuurgebaseerde oplossingen worden geconceptualiseerd en geïmplementeerd door steden in de praktijk. Op basis van een uitgebreide literatuurstudie, kunnen we veronderstellen dat partnerschappen noodzakelijk zijn voor effectieve implementatie van natuurgebaseerde oplossingen. Echter weten we nog niet hoe die partnerschappen er dan uitzien (gap 1), hoe ze functioneren (gap 2) en met welke resultaten (gap 3). Dit project probeert deze leemtes op te vullen door te focussen op de volgende onderzoeksvraag: "Hoe conceptualiseren en implementeren steden in de Europese Unie natuurgebaseerde oplossingen, waarom, en met welke effecten?". Deze vraag zal worden beantwoord aan de hand van een QCA-onderzoeksdesign en dus cross-country analysis via case-studies. De analyse wordt gebaseerd op documentanalyse en semi-gestructureerde elite interviews met politici, publieke en non-publieke actoren binnen de stedelijke partnerschappen. Dit zal leiden tot een raamwerk voor academici en practici, dat bijdraagt tot het maken van analyses over natuurgebaseerde oplossingen en partnerschappen in steden, rekening houdend met de verschillende determinanten die bijdragen tot hoe de partnerschappen eruit zien, hoe ze functioneren en met welke impact.