Project

PALIM (Pilootproject voor de invulling van knelpuntberoepen via innovatieve arbeidsmigratiemodellen): analyse van onthaalbeleid, integratievoorzieningen en de gecombineerde vergunning

Acroniem
PALIM
Code
160R10219
Looptijd
01-09-2019 → 31-08-2020
Financiering
Internationale middelen: wereldwijde instellingen
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Administrative law
    • Immigration
Trefwoorden
arbeidsmigratie integratie
 
Projectomschrijving

PALIM (Pilot Project Addressing Labour Shortages Through Innovative Labour Migration Models) is een pilootproject uitgevoerd door het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel, met de steun van de Europese Unie en het International Centre for Migration Policy Development (ICMDP). Het project wil een nieuw arbeidsmigratiemodel testen, door de ontwikkeling van de ICT-sector in Marokko te linken aan het gebrek aan goed opgeleide informatici in Vlaanderen. Marokko kampt met een overschot aan hoogopgeleiden die er niet in slagen op de Marokkaanse arbeidsmarkt tewerkgesteld te worden omwille van het gebrek aan jobs. PALIM zal zo’n 120 personen in Marokko opleiden tot informatici. Negentig van hen zullen dan begeleid worden om een job te vinden in Marokko, zo’n dertigtal personen worden gecoacht om tewerkstelling te vinden in België.
Het onderzoek aan de Universiteit Gent focust zich vooreerst op de integratievoorzieningen die bedrijven en private actoren aan buitenlandse werknemers bij aankomst in Vlaanderen en Brussel aanbieden. Ten tweede worden de actoren in kaart gebracht die in Vlaanderen en Brussel op professioneel, sociaal of persoonlijk vlak instaan voor de integratie van buitenlandse werknemers. Tenslotte zal het onderzoek stilstaan bij de visumprocedure die de buitenlandse werknemers en werkgevers doorlopen bij de aanvraag van de gecombineerde vergunning.
Het ruimere PALIM project wordt uitgevoerd door Enabel in samenwerking met de VDAB en ANAPEC (Vlaamse en Marokkaanse arbeidsbemiddelaars), alsook de Vlaamse werkgeversorganisaties VOKA en Agoria, en hun Marokkaanse tegenhangers CGEM en APEBI. Fedasil en het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering hebben een ondersteunende rol.