Project

Innovatiesysteem voor Systeeminnovatie

Acroniem
ISSI
Code
41C05610
Looptijd
01-11-2009 → 31-10-2011
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • General psychology
Trefwoorden
duurzaam wonen en bouwen Transitie-experimenten Systeem innovatie duurzaam materialenbeheer beleidsaanbeveling voor duurzame ontwikkeling
 
Projectomschrijving

Twee bestaande innovatiewerken Plan C (duurzaam materiaal-beheer) en DuWoBo ( duurzaam wonen en bouwen) hebben beiden een breed uitgebouwd Vlaams draagvlak bij bedrijven, kenniscentra, overheden en middenveldorganisaties. Ze kenmerken zich door een gemeenschappellijke doelstelling: voor Vlaanderen doorbraken creëren op het vlak van een duurzaam materialen- en energiebeheer. Hiervoor willen beide netwerken transitie-experimenten opstarten die leiden tot systeeminnovaties. Dit kan door nieuwe markten en nieuwe product-dienst combinaties te ontwikkelen in de Cleantech Sector die structureel bijdragen aan een duurzaam kringloopeconomie. Dit project (ISSI) wil een continue samenwerking uitbouwen tussen deze bestaande netwerken door het ontwikkelen van een gemeenschappellijke (i) methodologie voor het odnersteunen van transitie- experimenten, (ii) een participatieve kenisdatabank over innovatienetwerken heen, en (iii) een toolkit die een multiplicator effect genereert voor systeeminnovatieen en die de innovatienetwerken versterkt in hun management. ISSI wil een drastische versnelling realiseren binnen de bestaande innovatienetwerken om efficiënt aan susteeminnovaties te werken met een hoog economisch potentieel inzale tewerkstelling en economisch groei, en de speed-to-market van zulke systeeminnovaties in Vlaanderen opdrijven. Aldus wil ISSI samen met Plan C en DuWoBo een first mover advantage uitbouwen voor Vlaamse cleantech bedrijven in nieuwe duurzamen markten in Vlaanderen en Europa.