Project

FLUZOVA - Surveillance voor influenza bij het varken met nadruk op de selectie van vaccinstammen en het zoönotisch risico

Acroniem
FLUZOVA
Code
160B06723
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2026
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Virology
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary microbiology
Trefwoorden
influenza varken vaccinatie volksgezondheid
 
Projectomschrijving

Dit project wil een antwoord bieden op volgende onderzoeksvragen:

 • Welke zijn de meest voorkomende influenza A virus subtypen, lijnen, “clades” en genotypen bij varkens in Vlaanderen? Hoe verhouden ze zich tot gelijkaardige virussen in Noord Amerika en de rest van de wereld?
 • Hoe evolueren ze doorheen de jaren? Hoe groot zijn de genetische en antigene verschillen met de menselijke griepvirussen?
 • Worden de huidige varkensinfluenza virussen nog herkend door antistoffen van gevaccineerde varkens? Hoe zit het met de populatie immuniteit bij de mens?
 • Zijn er nieuwe influenza A virus subtypen, clades of genotypen opgedoken in onze varkenspopulatie?
 • Welke varkensinfluenza A virus stammen zijn, op basis van genetische en antigene kenmerken, het meest geschikt als vaccinstammen?
 • Zijn sommige van de recente virussen mogelijk beter aangepast om te vermeerderen bij de mens? Zo ja, is dit typisch voor bepaalde genotypen of genetische merkers?
 • Is er overdracht van influenza virussen van andere diersoorten naar het varken? Werden er recent nieuwe influenza (sub)typen bij het varken geïntroduceerd?