Project

Chromosomale instabiliteit tijdens de vroege embryonale ontwikkeling: ophelderen van sleutelmechanismen met een rundermodel

Code
3G039214
Looptijd
01-01-2014 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other basic sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other clinical sciences
  • Other health sciences
  • Nursing
  • Other paramedical sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other translational sciences
  • Other medical and health sciences
Trefwoorden
vroege embryonale ontwikkeling Chromosomale instabiliteit
 
Projectomschrijving

Mensen zijn verrassend onvruchtbaar met jonge vruchtbare vrouwen om zwanger te raken in slechts 30% van de cycli na natuurlijke geslachtsgemeenschap. Chromosomale afwijkingen zijn een belangrijke oorzaak van de vroege zwangerschap verlies bij de mens. Onlangs hebben we een genomische enkele blastomeren screeningswerkwijze en bleek een opmerkelijk hoge instabiliteit van chromosomen bij embryo's na in vitro fertilisatie (IVF). In aanvulling op de hele chromosoomafwijkingen ook hoge aantallen chromosomale herschikkingen werden waargenomen. Die chromosomale afwijkingen worden verondersteld dat de lage zwangerschap tarieven ten grondslag liggen, zowel in vivo en in vitro. Echter, vanwege ethische bezwaren over de menselijke embryo-onderzoek, dit is nog niet bewezen. Bij runderen, de vroege zwangerschap verlies is een groot probleem. Jonge vruchtbare koeien hebben een 70% kans om zwanger te worden na inseminatie, maar de zwangerschap daalt tot 40% na de overdracht van in vitro roduced embryo's. Sommige studies suggereren dat deze verlaagde zwangerschap tarieven ook te wijten aan de instabiliteit en dus chromosomaal zou kunnen zijn, dat runder embryogenese nabootst menselijke ontwikkeling. Met boviene als model willen we (1) begin runderembryo's afgeleid van de eileider bestuderen om te bepalen of chromosomale instabiliteit niet alleen een in vitro verschijnsel, maar komt ook voor in vivo; (2) of vroege splitsing kinetiek van runderembryo's in vitro kan chromosoomafwijkingen voorspellen; (3) als een embryo kan ontdoen van chromosomale fouten bij de verdere ontwikkeling in de baarmoeder. (4) Bovendien zullen we IVF gebruiken runderembryo's naar kweekomstandigheden die chromosoomafwijkingen kunnen beïnvloeden tijdens in vitro testprocedures.