Project

Multidisciplinaire valorisatieroadmap voor energieopslag / methanoleconomie

Acroniem
STORENN
Looptijd
01-09-2013 → 31-01-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Energy conversion
    • Energy storage
    • Wind energy
    • Other mechanical and manufacturing engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
elektrische netstabiliteit Opslag elektrobrandstoffen CO2-opname dynamica
 
Projectomschrijving

Dit project start vanuit de volgende vaststellingen (1) Het integreren van grote hoeveelheden variabele, duurzame energiebronnen resulteert in nieuwe uitdagingen m.b.t. de stabiliteit van het elektrische net; (2) Toenemende CO2 concentraties leiden tot veranderingen in het klimaat; (3) Traditionele oliebronnen geraken uitgeput en dus is er nood aan alternatieve, makkelijk transporteerbare energiebronnen met een hoge energiedensiteit. Een mogelijke oplossing voor de stabilisatie van het net is de introductie van nodes met opslagmogelijkheden. Deze nodes bevatten verschillende vormen van energieopslag die functioneren op verschillende tijdsschalen zoals batterijen, electrofuels, vliegwielen, … . Via modellering van het dynamisch gedrag van deze componenten en het systeem, kan de node een belangrijk bijdrage leveren aan de netstabilisatie. Een speciale opslagcomponent is de productie van electrofuels via de captatie van CO2. Dergelijk electrofuels zijn een uitstekend alternatief voor olie in automotive toepassingen of in stationaire generatie-eenheden. Het realiseren van een gesloten CO2 systeem is algemeen bekend als het concept methanol-economie concept. Kennis en expertise mbt de componenten in de node is beschikbaar binnen UGent maar niet geïntegreerd, daarnaast moet er verder kennis opgedaan worden omtrent het dynamisch gedrag. STORENN zal voor (A)UGent een multidisciplinaire valorisatie roadmap definiëren gekoppeld aan het dynamisch gedrag van STORENN daarbij combinerend de nood aan energieopslag in een elektrisch net en de principes van de methanoleconomie.