Project

Het Asklepios project

Code
3G083810
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Cardiac and vascular medicine
  • Cardiac and vascular medicine
  • Public health care
  • Public health sciences
  • Public health services
  • Cardiac and vascular medicine
Trefwoorden
cardiovasculaire preventie hartfalen genetica epi-genetica atherosclerose epidemiologie
 
Projectomschrijving

Het Asklepios project is een longitudinaal bevolkingsonderzoek dat peilt naar preklinische atherosclerose,

preklinisch hartfalen en cardiovasculaire veroudering. De eerste meetronde werd uitgevoerd bij gezonde

vrijwilligers (35-55 jaar) in 2002-2004 (onderzoeksproject G.0423.03). Het huidig onderzoeksproject volgt op

dit vorig project en moet gesitueerd worden in het kader van de tweede meetronde, waarbij follow up gegevens

worden verzameld. Deze meetronde wordt tegen het einde van huidig kalenderjaar opgestart.

Het huidig FWO project is toegespitst op de morfologie en op de functie van het hart, voornamelijk van het

linker ventrikel.