Project

De positie van het Europees Parlement met betrekking tot internationale handel: een benadering via topic  modeling en discourstheorie