Project

De positie van het Europees Parlement met betrekking tot internationale handel: een benadering via topic  modeling en discourstheorie  

Looptijd
15-10-2016 → 16-10-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Applied economics
  • Other economics and business
  • Citizenship, immigration and political inequality
  • International and compartive politics
  • Multilevel governance
  • National politics
  • Political behaviour
  • Political organisations and institutions
  • Political theory and methodology
  • Public administration
  • Other political science
Trefwoorden
besluitvorming internationale handel discoursanalyse Europees Parlement
 
Projectomschrijving

Dit projectvoorstel wil de variatie in de besluitvorming van het Europees Parlement rond internationale handel  bestuderen. Vooreerst zal de variatie in de discursieve conceptualisering van handel in kaart gebracht worden  via topic modeling. Vervolgens zullen twee casussen aantonen hoe die variatie verklaard kan worden door de  extraparlementaire discours te analyseren waaraan parlementairen worden blootgesteld via media, lobbying en  informele contacten.