Project

Onderzoeksopdracht met aanbevelingen om het thema digitale transformatie van de culturele en creatieve sectoren binnen Vlaanderen/België te onderzoeken en dit ter voorbereiding van het Belgisch EU voorzitterschap in 2024.

Code
174V09122
Looptijd
29-10-2022 → 31-03-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Cultural sociology
  • Sociology of leisure and tourism
  • Voluntary associations, participation and civil society
Trefwoorden
participatie publieksontwikkeling digitale transformatie
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt een antwoord op volgende onderzoeksvragen :

 • Welke initiatieven bestaan er rond data van publieksparticipatie en -ontwikkeling binnen de CCS in de andere gemeenschappen en gewesten binnen België (Franse Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap, Waalse Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en op het federaal niveau? Wat is de situatie in de 26 andere EU-lidstaten en binnen de EU-instellingen (Raad, Commissie en Parlement) zelf? Welke andere initiatieven rond data van publieksparticipatie en -ontwikkeling staan hoog op de Europese agenda op het vlak van cultuur?
 • Rekening houdend met de situatieschets in Vlaanderen, de andere gemeenschappen en gewesten, de Federale Overheid en de relevante initiatieven in de verschillende EU-lidstaten: welke sterktes, zwaktes, kansen en risico’s bestaan er m.b.t. digitale transformatie van de CCS?
 • Wat zijn de mogelijke scenario’s voor Vlaanderen/België om een toevoegend verhaal te vertellen op Europees niveau binnen het thema van data van publieksparticipatie en -ontwikkeling?
 • Welke andere inhoudelijke accenten moet Vlaanderen leggen op basis van het gevoerde onderzoek? Heeft Vlaanderen baat bij het focussen op data van publieksparticipatie en -ontwikkeling (zowel digitale deelname aan- en creatie van activiteiten als het digitaal opvolgen van bezoekers, dataverzameling- en analyse, etc.) in de CCS en de daaraan gekoppelde context van verdienmodellen, marketingstrategieën, …?
 • Zijn er andere prangende onderwerpen die aan bod moeten komen met betrekking tot bijvoorbeeld de relance van de CCS die in de verschillende EU-landen is aan bod gekomen?

De antwoorden op de onderzoeksvragen dienen uit te monden in een rapport met:

 • een mapping en SWOT-analyse van initiatieven rond data van publieksparticipatie en -ontwikkeling binnen de CCS binnen België (m.u.v. Vlaanderen), de EU-lidstaten en de Europese Commissie en binnen de relevante Europese netwerken, bijvoorbeeld van organisaties binnen een specifieke sector;
 • een analyse naar de digitale transformatiebehoeften van de Vlaams/Belgische culturele en creatieve sectoren; en
 • een voorstel over welke concrete toevoegingen en beleidsvoorstellen (inclusief kritische succesfactoren) Vlaanderen/België kan maken aan de EU en de lidstaten binnen het thema van digitale transformatie van de CCS gedurende het Belgisch voorzitterschap in de eerste helft van 2024.