Project

Onderzoek naar de rol van herkauwers voor de ontwikkeling van diarree bij mensen in Ethiopië veroorzaakt door bacteriële zoönosen

Code
01W03916
Looptijd
01-10-2016 → 30-09-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Public health care
  • Public health sciences
  • Public health services
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
 • Engineering and technology
  • Metallurgical engineering
Trefwoorden
herkauwers diarree humaan
 
Projectomschrijving

Een eerste objectief van het onderzoek bestaat erin de prevalentie van Salmonella, Shiga toxin-producernde E. coli and Campylobacter in patiënten met diarree, in herkauwers in het slachthuis en in vlees in lokale winkels te schatten. Verder zal op niveau van de boerderij de aanwezigheid van deze pathogenen opgevolgd worden in herkauwers en de correlatie met de aanwezigheid van diarree bij de personenn die op de boerderij leven nagegaan worden. Karakterisatiee van de verzamelde stammen zal ons toelaten de eventuele link te leggen tussen het voorkomen van bepaalde pathogenen bij mens en herkawuer. Op niveau van het slachthuis zullen risicofactoren voor het besmetten van het karkas bestudeerd worden, en deze gegevens zullen dan kunnen gebruikt worden om preventieve maatregelen te formuleren om contaminatie van het karkas te voorkomen.