Project

From LEAF to Terrestrial Biosphere Model: Integrating multi-scale observations of highly diverse tropical ecosystems for global scale simulations

Acroniem
LEAF-2-TBM
Code
41N02320
Looptijd
01-06-2020 → 30-11-2021
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other earth sciences not elsewhere classified
    • Environmental monitoring
Trefwoorden
Photosynthesis
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Een vereenvoudigde weergave van terrestrische ecosystemen vormt een belangrijke bron van onzekerheid bij toekomstige projecties van het gekoppelde koolstofcyclus / klimaatsysteem. De huidige Terrestrial Biosphere Models (TBM's) vertegenwoordigen de wereldwijde vegetatie door slechts een dozijn rigide Plant Functional Types (PFT) te gebruiken, met empirische mechanismen die zijn gekalibreerd op basis van discrete waarnemingen. Als gevolg hiervan vertegenwoordigen TBM's een groot aantal diverse ecosystemen, zoals tropische wouden, met slechts één kloon van dezelfde plant. Deze over-gesimplificeerde weergave vloeit voort uit het gebrek aan waarnemingen in sommige regio's, zoals boven Afrika, wat leidt tot onnauwkeurige resultaten voor C-cycli en nutriënten / waterbeperkingen in toekomstige scenario's.

Het simuleren van plantendiversiteit is cruciaal voor het beoordelen van de impact van mondiale veranderingen op ecosystemen en hun feedback op het klimaat.

LEAF2TBM richt zich op de uitdaging voor TBM's om de effecten van plantendiversiteit op het functioneren van tropische bosecosystemen en de bijbehorende wereldwijde biogeochemische cycli te simuleren op basis van een geïntegreerde beoordeling van processen op verschillende schalen.

Ik zal dit bereiken door gebruik te maken van unieke gelijktijdige veldwaarnemingen van koolstofdioxide- en waterdampuitwisselingen gemeten op meerdere schalen (van individu tot ecosysteemniveau) en state-of-the-art modelbenaderingen om (1) nauwkeurig het effect van de functionele diversiteit in te schatten op de fluxen van ecosystemen voor twee bossen in het Congobekken en het Amazonegebied; (2) de rol van soortensamenstelling en omgeving op de fluxen van ecosystemen te ontwarren; en (3) een robuuste schatting te geven van de wereldwijde C-budgetonzekerheid voor tropische bossen in TBM's.

LEAF2TBM zal de wetenschappelijke excellentie van de EU versterken en zal een cruciale stap zijn voor de ontwikkeling van de volgende generatie TBM's die cruciaal zijn bij beleidsbeslissingen.

 
Rol van UGent
In dit project is Universiteit Gent de begunstigde organisatie. De postdoctorale onderzoeker, dr. Marc Peaucelle, zal worden gehost door CAVElab van prof. Hans Verbeeck.
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.