Project

Alter ipse sigillum. Oud-Babylonische Sippar zegels als uitingen van identiteit