Project

Graslandgebruik in een wijzigend klimaat

Code
179W3420
Looptijd
01-12-2020 → 30-11-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural land management and planning
Trefwoorden
graslandgebruik
 
Projectomschrijving

Het doel van dit project is het verduurzamen van het graslandgebruik voor de melkveehouder in een wijzigend klimaat door gebruik te maken van meer droogtetolerante grassoorten en deze al dan niet in combinatie met klaver in te passen in Vlaamse melkveerantsoenen. Verduurzaming van de melkveehouderij betekent betere rendabiliteit, door minder afhankelijk te worden
van de volatiele voederprijzen én een ecologisch verantwoord graslandgebruik. Duurzame graslanduitbating streeft niet alleen klimaatadaptatie na door grassoorten in te passen die persistenter en droogtetolerant zijn, maar ook klimaatmitigatie door koolstof op te slaan of te behouden in de bodem onder het grasland, door N-bemesting te beperken en door een hoge verteerbaarheid na te streven.