Project

Onderzoek naar het conversieprofiel van gemaskeerd deoxynivalenol en zearlenone in het gastro-intestinaal stelsel van het varken en de mens

Acroniem
ZENDONCONVERT
Looptijd
01-10-2014 → 30-09-2016
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Gastro-enterology and hepatology
    • Gastro-enterology and hepatology
    • Gastro-enterology and hepatology
Trefwoorden
gastro-intestinaal stelsel
 
Projectomschrijving

In het onderzoeksproject zal op volgende onderzoeksvragen worden geantwoord:
1. In welke mate wordt zearalenone, a-zearalenol of B-zearalenol vrijgegeven tijdens het verteringsproces uit zearalenone-14-glucoside, zearalenone-14-sulfaat, a-zearalenol-14- glucoside en ~zearalenol-14-glucoside, frequent voorkomende
gemaskeerde derivaten in graangebaseerde voeding en voeder?
2. In welke mate wordt deoxynivalenol vrijgegeven tijdens het verteringsproces uit deoxynivalenol-3-glucoside, een frequent voorkomende gemaskeerd derivaat in graangebaseerde voeding en voeder?
3. In welke mate zijn er conversies van zearalenone naar A-zearalenol en B-zearalenol tijdens het verteringsproces, en van A-zearalenol en B-zearalenol naar zearalenone?
4. Hoe verloopt de toxicokinetiek van (gemaskeerde) derivaten van zowel deoxynivalenol als zearalenone?
5. Kunnen de bekomen in vitro en in vivo resultaten gerelateerd en geextrapoleerd worden aan de tolereerbare dagelijkse inname (TDI) van zowel deoxynivalenol als zearalenone?
Tijdens deze studie zullen deze vragen beantwoord worden aan de hand van varken- en humane modellen van het gastrointestinaal stelsel (in vitro en in vivo).