Project

Microbiologisch gestuurde verwijdering van REACH-micropolluenten uit afvalwater

Code
3F018407
Looptijd
01-10-2007 → 30-09-2011
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Environmental microorganism biotechnology
Trefwoorden
biodegradatie micropolluenten afvalwaterzuivering
 
Projectomschrijving

De kern van dit project is de verwijdering van persistente organische micropolluenten. In het bijzonder wordt gefocust op stoffen die problemen kunnen geven in de context van de REACH-voorschriften zoals endocriene verstoorders en farmaceutica voor menselijk gebruik. Voor een drietal modelcomponenten zal de biodegradatie door specifieke consortia worden onderzocht met als doel een nieuwe verwijderingsstrategie voor finale effluentbehandeling te ontwikkelen.