Project

Provinciesteden in oorlog. Een vergelijking van lokale publieke sferen in de Duitse, Belgische en Nederlandse grensregio's

Looptijd
01-06-2012 → 30-06-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
    • Study of regions
Trefwoorden
civil society Eerste Wereldoorlog transnationale geschiedenis
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek is een vergelijkende geschiedenis van lokale publieke sferen in een grensgebied tijdens WOI. Als we verschillende veranderingen van de civiele ruimte en hun impact op het dagelijks leven willen begrijpen, is het cruciaal om de transformaties in de publieke sferen in oorlogstijd bloot te leggen. Centraal in dit onderzoek staan drie case studies in de Euroregio Maas-Rijn, waar een Centrale macht (het Duitse Rijk), een bezette entente-staat (België) en een neutraal land (Nederland) elkaar 'raken'. Geïnspireerd op twee volumes van Jay Winter waarin het dagelijkse leven in hoofdsteden in oorlogstijd bestudeerd worden, beschouwen we een stad als een ontmoetingsplaats van de imaginaire gemeenschap van de natie met de ervaren gemeenschap van de naburige regio.