Project

Invloed van Fusarium toxines op de darmgezondheid bij het varken in het kader van de ontwikkeling van bestrijdingsmaatregelen

Code
179V6708
Looptijd
01-10-2008 → 30-09-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine
    • Other veterinary sciences
    • Other agricultural, veterinary and food sciences
Trefwoorden
darmgezondheid varken
 
Projectomschrijving

Contaminatie van varkensvoeder met Fusarium toxines komt frequent voor. Hoewel er sterke aanwijzingen zijn dat deze mycotoxines de darmgezondheid en bijgevolg de prestaties van varkens negatief kunnen beïnvloeden, is de invloed van lage, voor de praktijk relevante concentraties mycotoxines niet gekend. Preliminaire proeven hebben aangetoond dat deoxynivalenol de darmbarrière aantast en zelfs bij zeer lage concentraties ook de kiem-gastheer interacties van Salmonella Typhimurium beïnvloedt. Dit zou betekenen dat voeder welke deoxynivalenol bevat enerzijds kan interfereren met de resorptie van lichaamsvreemde stoffen zoals mycotoxine co-contaminanten en geneesmiddelen en anderzijds kan interfereren met bestaande controlemaatregelen om Salmonella uit de varkensstapel te weren.
Het effect van bestrijdingsmaatregelen tegen mycotoxines in het voeder van varkens is onduidelijk. Twee interessante opties zijn het gebruik van mycotoxine bindende producten en probiotische bacteriestammen die in staat zijn de toxines te inactiveren.
Het is de bedoeling van dit project om 1) inzicht te krijgen op de invloed van lage concentraties van de Fusarium toxines deoxynivalenol, T-2 toxine, zearalenone en fumonisine B1 in varkensvoeder op de darmgezondheid van de dieren en 2) de invloed na te gaan van deze toxines op het verloop van een Salmonella Typhimurium infectie bij het varken. Vervolgens zal nagegaan worden of mycotoxine bindende producten de effecten van de toxines op de darmgezondheid en/of het verloop van een Salmonella Typhimurium infectie kunnen tegengaan. Tenslotte zullen uit de mest van varkens bacteriestammen geïsoleerd worden die in staat zijn trichothecenen te inactiveren. Van deze bacteriestammen zal nagegaan worden of ze in staat zijn om de effecten van de toxines op de darmgezondheid en/of het verloop van een Salmonella Typhimurium infectie tegen te gaan.