Project

Een synchronische en diachronische Systemisch-Functionele 'driedimensionale' benadering van tempus en aspect in de werken van Caesar en Gregorius van Tours.

Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Linguistics
  • Literary studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
Latijn metafuncties semantiek
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt een onderzoek van de Latijnse werkwoordsstammen, waarbij d.m.v. een analyse van een corpus van Klassiek en Laat-Latijnse historiografische teksten wordt nagegaan of deze een aspectueel verschil aanduiden (perfectiviteit-imperfectiviteit) of een verschil in relatief tempus (voortijdigheid-gelijktijdigheid). Er wordt vertrokken vanuit een Systemisch-Functioneel model waarin semantiek verdeeld is over drie dimensies: ideationeel (propositionele inhoud), textueel (voorgrond-achtergrond) en interpersoneel (discoursmodus).