Project

Gezamenlijk optreden tussen de EU en China om de ontwikkeling en invoering van IPM-instrumenten te bevorderen

Acroniem
ADOPT-IPM
Code
41Q07822
Looptijd
01-12-2022 → 30-11-2026
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant protection
    • Agricultural plant breeding and biotechnology
    • Horticultural crop protection
Trefwoorden
predator sluipwesp biopesticide stripcropping RNAi bankerplant compost biostimulant push-pull tomaat maïs tarwe bladgroente bladluis ziekte lepidoptera wolluis trips onkruid
 
Projectomschrijving
De continue stroom van invasieve landbouwplagen en de chronische heropduiking van belangrijke plagen vragen om de implementatie van Integrated Pest Management (IPM)-tools, maar vaak zijn de belangrijkste beheersmethoden grotendeels afhankelijk van chemische pesticiden. Het wijdverbreide gebruik ervan wordt echter benadrukt als een belangrijke bedreiging voor de menselijke gezondheid en dieren in het wild. Er is de afgelopen tien jaar echter veel vooruitgang geboekt bij het ontwikkelen van IPM-instrumenten, ondanks het EU- en Chinese beleid dat aanzet tot het gebruik van IPM, wordt de wijdverbreide acceptatie door landbouwers afgeremd door belangrijke belemmeringen, met name omdat veel beschikbare niet-chemische IPM-instrumenten (a) niet zijn geoptimaliseerd (gebrek aan betrouwbaarheid of effectiviteit), (b) zijn suboptimaal wanneer ze samen worden gecombineerd in IPM-pakketten omdat ze niet zijn ontwikkeld via een geïntegreerde benadering, en (c) ontbreken voor bepaalde belangrijke plagen. In deze context zal het project gebruikmaken van de grondige kennis die is verzameld over methoden voor plaagbestrijding om IPM-tools en -praktijken aan te passen en te optimaliseren die het veld/de markt nog niet hebben bereikt, of die momenteel niet efficiënt genoeg zijn. Daarnaast zal ADOPT-IPM werken aan de verdere ontwikkeling van IPM-tools met een hoog potentieel en geoptimaliseerde, kosteneffectieve, milieuvriendelijke IPM-pakketten ontwerpen. De keuze van gewassen en plagen in ADOPT-IPM (tomaat, bladgroenten, tarwe en maïs) is gebaseerd op hun economisch belang in Europa en China en op hun huidige plaagbestrijdingsmethoden die grotendeels afhankelijk zijn van chemische bestrijdingsmiddelen. Het project is gestructureerd in 3 O&O-WP's, één voor velddemonstraties, één voor verspreiding en één voor projectbeheer. Het consortium is geselecteerd om de belangrijkste eindgebruikers van de projectresultaten (boerenverenigingen, kmo's en belangrijkste belanghebbenden) vroeg in het onderzoeksproces te integreren. Het EU-China-consortium heeft ook een sterke dekking van deskundigen (en gebaseerd op vele langdurige samenwerkingen), om te profiteren van de ervaring van elke regio en om de IPM-instrumenten, -praktijken en -pakketten efficiënter aan te passen aan de specifieke problemen van de Europese en Chinese boeren.