Project

Innovatie Hoger Onderwijs

Code
BOF/STA/202009/022
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Higher education
  • Informal learning
  • Mesolevel instructional sciences
  • Teacher training
  • Vocational education, professional training, lifelong learning
Trefwoorden
professionele ontwikkeling human resource management leiderschap hoger onderwijs
 
Projectomschrijving

Kwaliteitsvol onderwijs is cruciaal voor onze samenleving. De inzet van onderwijsprofessionals hierbij is onontbeerlijk. Mijn onderzoek richt zich op de context waarin deze onderwijsprofessionals werken en de factoren die belangrijk zijn voor de ondersteuning van onderwijsprofessionals. Opvallend hierbij is dat hierover veel onderzoek is binnen leerplichtonderwijs, maar minder binnen hoger onderwijs. Om tegemoet te komen aan verschillende hiaten in de literatuur, zal binnen het project ‘Innovatie in hoger onderwijs: het belang van kwaliteitsvolle human resources’ onderzoek gevoerd worden gestoeld op het ‘Underpinning Excellence in Higher Education Model’ (Kok & McDonald, 2017). Dit onderzoek zal focussen op strategisch human resource management (SHRM) in hoger onderwijs. SHRM omvat personeelsbeleid dat de individuele noden van docenten in acht neemt én de verschillende personeelspraktijken afstemt op de strategische planning van de organisatie (Boselie, 2014). De waarde van SHRM is herhaaldelijk bewezen in private organisaties, maar onderzoek in de publieke sector is schaars (Knies, Boselie, Goud-Williams & Vandenabeele, 2019). Bovendien is er binnen hoger onderwijs amper onderzoek dat ingaat op personeelspraktijken die zich richten op docenten (Loeb, Paglayan & Taylor, 2012). Dit onderzoek wil een bijdrage leveren door in te zetten op onderzoek dat SHRM bestudeert op vakgroepniveau met aandacht voor de bijdrage ervan aan uitkomsten zoals welbevinden van docenten en de onderwijskwaliteit binnen de vakgroep. Hiertoe wordt kwalitatief onderzoek opgezet (interviews, documentenanalyse en observaties) in zowel hogescholen als universiteiten.