Project

De rol van Wiskott-Aldrich Syndroom proteïne (WASP) in the ontwikkeling van T cellen en het T cel repertoire.

Code
G036717N
Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other biological sciences
    • Other natural sciences
Trefwoorden
Wiskott-Aldrich Syndroom
 
Projectomschrijving

Gebruik makend van gene editing technieken, zullen we het gezonde WAS gen in hematopoëtische stamcellen vervangen door een mutant WAS gen van patiënten. Deze stamcellen zullen vervolgens worden uitgerijpt tot T cellen in verschillende modellen van T cel differentiatie. Zo zullen we de defecten die optreden bij WAS patiënten nauwkeurig in kaart brengen en meer in het bijzonder een uitspraak kunnen doen over de rol van het WAS eiwit in T cel differentiatie en de rol bij de ontwikkeling van een uitgebreid T cel repertoire.