Project

Tijdruimtelijke verrijking van (meta)data voor het optimaliseren van de exploratie en exploitatie van wetenschappelijke collecties

Code
12H07817W
Looptijd
15-12-2016 → 15-09-2019
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Data mining
  • Social sciences
    • Knowledge representation and machine learning
  • Medical and health sciences
    • Data visualisation and high-throughput image analysis
Trefwoorden
(meta)data
 
Projectomschrijving

Ons eerste doel is om de toegevoegde waarde van spatio-temporele (meta) data-extractie en -verrijking met natuurlijke taalverwerking en computervisie-technieken in de context van FSI-collecties te onderzoeken. Het projectresultaat zal een toolbox zijn om automatisch de metadatakwaliteit van verzamelitems te verbeteren. De tweede doelstelling van het UGESCO-project is om een webgebaseerd platform te ontwikkelen voor het verkennen van de verzameling (meta) gegevens in tijd en ruimte. Om de exploitatie en het gebruik van verzamelingsgegevens op een spatio-temporele manier te verbeteren, zullen we nieuwe interactiemechanismen introduceren op basis van driehoekige ime-modellen en kaartcentrische bevraging. Het aanbieden van spatio-temporele queryopties aan de eindgebruiker, zal helpen om zoekkosten weg te nemen om verzamelitems te vinden die verband houden met een gewenste plaats / tijd en de algemene gebruikerstevredenheid te verhogen.