Project

Ecologische monitoring i.k.v. het Masterplan Kustveiligheid: Middelkerke (t1-situatie)

Code
174K02315
Looptijd
01-03-2015 → 28-02-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
Trefwoorden
kustveiligheid
 
Projectomschrijving

Het Masterplan Kustveiligheid is bekrachtigd door de Vlaamse overheid en heeft tot doel het garanderen van voldoende veiligheid tegen overstromingsrisico’s aan de Vlaamse kust. Hiervoor dienen er zandsuppleties uitgevoerd te worden in verschillende badzones ter ver-sterking van de Vlaamse kust. Om de effecten van deze projecten op de biologische ge-meenschap te kunnen inschatten heeft de Afdeling Kust al talloze jaren monitoringspro-gramma’s laten uitvoeren van de zachte substraten op verschillende van deze locaties.