Project

Effectieve Milieu Strategieën voor de preventie pf alcoholmisbruik onder jongeren in Europa

Acroniem
AAA-PREVENT
Code
41V09109
Looptijd
01-01-2010 → 31-03-2013
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
  • Medical and health sciences
    • Social medical sciences
Trefwoorden
alcohol gebruik cross-nationaal onderzoek adolescentie preventie
 
Projectomschrijving

Deze studie focust op het alcohol- en druggebruik van adolescenten in de 25 Europese landen, de individuele en structurele risicofactoren die hiermee samenhangen, en de wate waarin beide verschillen tussen lande. Ook de interactie van indiciduele met structurele risicofactoren wordt bestudeerd. Tevens gaat het project na welke preventieprogamma's het meest efficiënt zijn om alcohol- en druggebruik onder jongeren terug te dringen .