Project

Heerlijke macht als corporatief bestuur in laatmiddeleeuws Frankrijk

Code
3E012320
Looptijd
01-11-2020 → 15-07-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • European history
    • Medieval history
    • Regional and urban history
    • Socio-economic history
Trefwoorden
heerlijkheid
 
Projectomschrijving

Collectief bestuur in de middeleeuwen wordt vooral geassocieerd met de stad, terwijl heren worden gezien als alleenheersers over rurale domeinen. Maar ‘co-lordship’, waarbij meerdere heren eigendommen en autoriteit deelden, was een veelvoorkomend verschijnsel in grote delen van West-Europa. Dit project tracht het sociale belang van ‘co-lordship’ te verklaren door het te benaderen als een vorm van corporatief bestuur. Ik gebruik kwalitatieve en kwantitatieve analyses van archiefmateriaal om de frequenties en vormen van samenwerking tussen heren te vergelijken voor vier regio’s in Frankrijk—beschouwd als het voorbeeld van dergelijke aristocratische machtsstructuren. Elke regio had eigen juridische, sociale en politieke omstandigheden die van invloed konden zijn op patronen van ‘co-lordship’. Het identificeren van omstandigheden die ‘co-lordship’ bevorderden, belicht de belangen gemoeid met het delen van macht. De hypothese is dat ‘co-lordship’ voorzag in de vraag naar toegang tot macht voor meerdere individuen tegelijkertijd, maar dat samenwerking tussen deze heren essentieel was voor het succes van de praktijk op de lange termijn. Door de dichotomie tussen alleen- en collectief bestuur te bevragen, kan ‘lordship’ beter gerijmd worden met de normen van gedeelde macht die in toenemende mate elders zichtbaar werden in de middeleeuwse maatschappij, zowel in monarchieën, in families en in steden. Dit biedt een essentiële nieuwe sociale context ter begrip van deze algemene trends.