Project

Voorbij petroleum. Een herbenadering van energie in contemporaire films en literatuur

Code
3F008117
Looptijd
01-10-2017 → 30-09-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Comparative literature studies
  • Literatures in English
  • Narratology
  • Literary criticism
  • Fiction film
Trefwoorden
Vergelijkende literatuurstudie Ecokritiek Energy Humanities Hedendaagse Engelse letterkunde Filmstudies
 
Projectomschrijving

Net zoals klimaatsverandering, is ook de overgang naar alternatieve energiebronnen niet enkel een technologische maar evenzeer een culturele uitdaging, waarbij het herdenken van dominante waarden, narratieven en culturele ideeën noodzakelijk is. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het opkomen van de 'Energy Humanities', een subveld van de environmental humanities, dat onderzoekt hoe culturele artefacten zoals films en literaire teksten omgaan met specifieke energiebronnen en energietoepassingen. Dit subveld lijdt echter aan 'petromyopia': ze heeft een te specifieke focus op de representatie van olie en petroleum, wat zeer begrijpelijk is, maar negeert op die manier een groot deel fictie (en non-fictie) die weliswaar ook met energie bezig zijn, zij het dan met andere energiebronnen zoals elektriciteit, zonde-energie, windenergie, kernenergie, etc. Deze alternatieve vormen van energie spelen echter een belangrijke, groeiende rol in onze wereld, die lijdt aan een overmaat van koolstofdioxide door nieuwe vormen van olie-ontginning zoals 'fracking'; deze noodzaak aan alternatieve energiebronnen wordt dus steeds belangrijker en vooral zichtbaarder in kunst en cultuur.

Dit project wil dus verder kijken, voorbij petroleum, door het bestuderen van de representatie van alternatieve energiebronnen in literatuur en film. De verbeelding van nieuwe energieregimes heeft 'recent' (sinds de jaren 90) een vernieuwde urgentie en zichtbaarheid gekregen, in de schaduw van climate change en 'tough-oil' fenomenen zoals 'fracking'. Zonder de voorgeschiedenis van het contemporaine energiediscours te negeren, zal dit project contemporaine culturele artefacten bestuderen die zich situeren in die context. Hiervoor steunt het op inzichten van (film)narratologie, discoursanalyse en recent historistisch onderzoek, alsook op theoretische inzichten van het ecocriticism, eco-philosophy, science studies en posthumanisme. Het project zal bestaand werk in de 'Energy Humanities' complimenteren en deelnemen aan het herdenken van waarden en narratieven die verbonden zijn aan het energiebegrip in een post-olietijdperk.