Project

Ontwikkeling van een methode voor het bestuderen van de 'Critical Zone': samenbrengen van benaderingen uit archeologie en precisielandbouw om de interoperabiliteit van hun geavanceerde sensordata te optimaliseren.