Project

Ontwikkeling van een methode voor het bestuderen van de 'Critical Zone': samenbrengen van benaderingen uit archeologie en precisielandbouw om de interoperabiliteit van hun geavanceerde sensordata te optimaliseren.

Acroniem
Critical Zone
Code
41K06722
Looptijd
30-04-2021 → 31-03-2023
Financiering
Internationale middelen: wereldwijde instellingen
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Geoarchaeology
  • Landscape archaeology
 • Natural sciences
  • Geophysics not elsewhere classified
  • Environmental monitoring
  • Soil sciences, challenges and pollution not elsewhere classified
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural, veterinary and food sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
bodemkunde landschapsarcheologie archeologische prospectie remote sensing near surface geophysics databeheer
 
Projectomschrijving

Agrarische landschappen bevinden zich op het kruispunt tussen natuur, mensheid en technologie. Vandaag worden agrarische landschappen fundamenteel getransformeerd door de introductie van geavanceerde landbouwtechnologieën in de vorm van precisielandbouw en door de inzet van nieuwe beleids- en stimuleringsmaatregelen om de klimaatcrisis, milieuduurzaamheid en voedselzekerheid aan te pakken. Het doel van dit project is om agrarische landschappen te bestuderen als complexe entiteiten die geworteld zijn in langdurige interacties tussen mens en milieu, en verder gevormd worden door hedendaagse landbouwpraktijken, om zo met deze transformatie om te gaan.

In dit project worden workshop- en veldproefactiviteiten opgezet , waarbij een interdisciplinair team zal samenwerken om interoperabele/transfereerbara (meta-)datatypes en workflows te ontwikkelen voor remote en near-surface sensing data die gebruikt worden door archeologen en (precisie)landbouwkundigen. Het ontwerpen van compatibele datastandaarden, -verzamelingswijzen en -verwerkingsroutines vereist een diepgaande studie van impliciete disciplinaire. Zulk ontwerpwerk zal een discours op gang brengen rond de complexe kruisende belangen en prioriteiten van stakeholders in rurale gemeenschappen en plaatsen, waarbij een agenda wordt opgesteld voor een nieuwe, gedeelde benadering van onze veranderende agrarische landschappen.

Dit project wordt geleid door een team bestaande uit partners van de universiteiten van Gent, Glasgow, Siena, Florence en Spanje's Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).